Feel at home

за нас

Зелена политика

Суит Хотел София се ангажира с корпоративни политики и практики благоприятни за опазване на околната среда. Целта ни е да постигнем екологично съвършенство в ежедневната дейност на хотела, като прилагаме добрите „зелени” практики.

Краткосрочни цели

 • Да повишим съзнанието за необходимостта от екологични политики и практики
 • Да насърчим работата с доставчици, които прилагат такива политики и практики
 • Да осъществяваме мониторинг на процеса на прилагане на екологични практики в ежедневните дейности на хотелa

Продукти и практики

Опазване на водните ресурси

 • Давайки възможност на гостите ни спалното им бельо да бъде подменяно по тяхно желание не на всяка нощувка от престоя им
 • Стимулирайки ги да участват в програмата за повторна употреба на хавлии
 • Ползвайки тоалетни и кранчета за пестене на вода

Енергийна ефективност и енергоспестяване

 • Стремим се да пестим енергия, като използаме изцяло енергоспестяващо осветление в хотела

Рециклиране

 • Събираме разделно отпадъците и участваме в програма за рециклиране на стъкло и пластмаса
 • Рециклираме използваната хартия от всички административни офиси и рецепция

Доставчици и продукти

 • Работим предимно с доставчици прилагащи зелени практики
 • За почистване използваме екологично чисти препарати без аерозоли

Суит Хотел София провежда дългострочна корпоративна политика за устойчиво развитие и ще продължи да търси и прилага нови практики за опазване на околната среда, както и да участва в нови екологични инициативи и в бъдеще.